آویز خربزه شطرنجی شفاف

بازدید : 2814   |      قیمت: 180,000 تومان

دسته بندی : آویزهای آشپزخانه

ارتفاع قابل تنظیم

هخامنش

محصولات مرتبط