آویز خربزه شطرنجی شفاف

بازدید : 984   |      قیمت: 130,000 تومان

دسته بندی : آویزهای آشپزخانه

ارتفاع قابل تنظیم

هخامنش

محصولات مرتبط