لوستر هخامنش

  • مدیریت : احسان محمدزاده
  • آدرس : شعبه یک :مشهد گنبد سبز بین اخوند خراسانی ۸و10
    ادرس کارخانه : کیلومتر 3 جاده کلات گرجی علیا
  • کد پستی : 9135675374
  • تلفن همراه : 09155153988
  • تلفن ثابت : 05132234467 05132234467
  • پست الکترونیک : lostrhakhamanesh@gmail.com
  • وب : www.lousterhakhamanesh.com