طرح هرمی

1,350,000 تومان

تعداد کریستال :۱۷۸عدد
ارتفاع :۱۰۰سانت