طرح هرمی

1,350,000 تومان

تعداد کریستال :۱۷۸عدد
ارتفاع :۱۰۰سانت

طرح ستاره

850,000 تومان

طرح ستاره
تعداد کریستال :۱۲۱عدد
ارتفاع :۶۰سانت