لوستر هخامنش

  • مدیریت : احسان محمدزاده . وحید روحبخش
  • آدرس : شعبه یک :مشهد بلوار پیروزی - انتهای رضوی 31- داخل فاز تجاری
    شعبه دو : مشهد گنبد سبز بین اخوند خراسانی ۸و۱۰
  • کد پستی : 9177956619
  • تلفن همراه : 09155153988 09153111225
  • تلفن ثابت : 05138766784 05132234467
  • پست الکترونیک : lostrhakhamanesh[at]gmail.com
  • وب : lousterhakhamanesh.com