شعبه یک

شعبه یک

شعبه


 • آدرس : بلوار پیروزی انتهای رضوی ۳۱ داخل فاز تجاری
 • تلفن ثابت : 05138766784

الکتریکی باقری طبس

الکتریکی باقری طبس

09133573667


 • مدیریت : جناب اقای باقری
 • آدرس : طبس

گالری اطهری سبزوار

گالری اطهری سبزوار

09364360556


 • مدیریت : جناب اقای اطهری

لوستر هخامنش زاهدان

لوستر هخامنش زاهدان

نمایندگی لوستر هخامنش در زاهدان
09154600112


 • مدیریت : بهنام دنیاداری
 • آدرس : زاهدان زیبا شهر

لوستر هخامنش مشهد

لوستر هخامنش مشهد

شعبه ۲


 • مدیریت : وحید روحبخش
 • آدرس : مشهد بین اخوند خراسانی ۸ و ۱۹
 • تلفن ثابت : 05132234467
 • پست الکترونیک :ehsanmohammadzade1361@yahoo.com