طرح منظومه

7,500,000 تومان

ارتفاع قابل تغیر در ابعاد و متفاوت

طرح کره زحل

4,250,000 تومان

شعاع صفحه 80 سانت
استیل طلایی و سیلور

طرح رخشان

8,700,000 تومان

مستطیل 180 در 90
استیل طلایی و سیلور

طرح شهاب

2,580,000 تومان

تعداد کریستال :۱۳۱عدد
ارتفاع :۶۰سانت

طرح هرمی

4,350,000 تومان

تعداد کریستال :۱۷۸عدد
ارتفاع :۱۰۰سانت