لوستر پروفیلی

5,200,000 تومان

لوستر پروفیلی در ابعاد و ارتفاع مختلف بسته به نیاز مشتری
در رنگها و ابکاری های دلخواه و مد نظر
سازیز 60 در 6 طبقه