این مدل لوسترها از جنس پروفیل می باشد و در رنگ های مشکلی سیلور و طلایی است و طبقه بندی است که هر طبقه با کریستال های متفاوت نقش زیبایی دارد

لوستر پروفیلی

6,400,000 تومان

لوستر پروفیلی در ابعاد و ارتفاع مختلف بسته به نیاز مشتری
در رنگها و ابکاری های دلخواه و مد نظر
سازیز 70در 6 طبقه