این مدل لوسترها از جنس پروفیل می باشد و در رنگ های مشکلی سیلور و طلایی است و طبقه بندی است که هر طبقه با کریستال های متفاوت نقش زیبایی دارد